tlačíť
vytlačiť

O spoločnosti

Spoločnosť UNOTECH, spol. s r.o. uskutočňuje predaj, servis zdravotníckej prístrojovej techniky a veľkodistribúciu špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre nemocnice
a zdravotnícke zariadenia. Je držiteľom povolenia Ministerstva zdravotníctva SR
na veľkodistribúciu zdravotníckych pomôcok.

Spoločnosť UNOTECH, spol. s r. o. bola založená v roku 1992 a počas svojej existencie sa snaží svojou činnosťou uspokojovať svojich zákazníkov vysokokvalitnými produktmi
a službami v oblasti veľkodistribúcie zdravotníckych pomôcok a predaja a servisu zdravotníckej techniky.

Prístrojová technika je určená najmä pre zástavbu vozidiel záchrannej služby a oddelenia jednotiek intenzívnej starostlivosti. Nezanedbateľnou súčasťou obchodnej činnosti je predaj výukových modelov pre nácvik resuscitácie a starostlivosti o pacienta a klinických simulátorov nachádzajúcich uplatnenie vo vzdelávacích zariadeniach všetkých typov.

V neposlednom rade sa sústreďujeme taktiež na distribúciu prístrojovej techniky, zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vyrábaných renomovanými svetovými spoločnosťami pre nasledovné oblasti zdravotníctva:

  • hemodialýza a hemodiafiltrácia
  • vaskulárna medicína, kardiológia a angiológia
  • gynekológia, urológia and urogynekológia
  • onkológia
  • špeciálna chirurgia

Právne postavenie

UNOTECH, spoločnosť s ručením obmedzeným, bola založená formou notárskej zápisnice spísanej na Štátnom notárstve Trenčín, pod č. N 22/91, Nz 9/91 dňa 8. 2. 1991 podľa § 106 ods. 1 a § 106n odst. 1 Zák.č. 103/90 Zb. z., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník.

Obchodné meno: UNOTECH, spol. s r.o.
Sídlo: Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
IČO: 314 24 562
IČ DPH: 2020384322
Deň vzniku: 20. 11. 1992
Základné imanie: 6 639 €

Tieto skutočnosti a ostatné právne skutočnosti týkajúce sa spoločnosti sú uvedené vo výpise z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 1564/R.


Zásady spracovania osobných údajov spoločnosti
UNOTECH spol. s r.o.

Záleží nám na tom, aby Vaše osobné údaje boli chránené a spracovávané v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Preto si Vás dovoľujeme informovať o tom, že sme vykonali všetky dôležité kroky, ktoré nám ukladá nariadenie a Vaše osobné údaje /v nevyhnutnom rozsahu/ spracujeme z dôvodu, ktoré sú bližšie popísané v dokumente "Zásady spracovania osobných údajov", ktoré sú dostupné na adrese:

Zásady spracovania osobných údajov